Zariadenie na zber odpadov v k.ú. obce Lokca- upustenie od požiadavky variantného riešenia stavby

Abstrakt: predmetom zámeru je zriadenie Zariadenia na zber odpadov v k.ú. obce Lokca na parc. č. 893/5. na SV okraji obce pri ceste I/78 na pozemkoch vedených ako ostatná plocha , na ktorých bol nedávno situovaný autobazár v 1. stupni ochrany .

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • zber odpadu
 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Lokca

Abstrakt

predmetom zámeru je zriadenie Zariadenia na zber odpadov v k.ú. obce Lokca na parc. č. 893/5. na SV okraji obce pri ceste I/78 na pozemkoch vedených ako ostatná plocha , na ktorých bol nedávno situovaný autobazár v 1. stupni ochrany .

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 o prístupek informáciám

Online zdroj

http://www.dk.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Názov súboru

2011/00072/No vyjadrenie

Formát súboru

 • doc