Výstavba nového 2x110 kV vedenia Nitra Čermáň - Veľký Ďur - odpoveď - EDWIN Bratislava

Abstrakt: Výstavba nového 2x110 kV vedenia Nitra Čermáň - Veľký Ďur - odpoveď - EDWIN Bratislava (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

Posledná aktualizácia: 11.2.2019 13:20

Dátum vytvorenia:11.2.2019 12:34

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Územné pokrytie

 • Okres: Levice

Abstrakt

Výstavba nového 2x110 kV vedenia Nitra Čermáň - Veľký Ďur - odpoveď - EDWIN Bratislava (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/002720-eia

Formát súboru

 • doc