Vykonanie štátneho vodoochranného dozoru - upovedomenie o vybavení podania - vo veci vypúšťanie OV zo septikov do jarku v obci Gortva

Abstrakt: OU-RS-OSZP-2020/011155-06 zo dňa 03.07.2020 upovedomenie o vybavení podania oznamovateľ:anonym kontrolovaný subjekt:Obec Gortva

Posledná aktualizácia: 6.7.2020 9:35

Dátum vytvorenia:6.7.2020 9:34

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • opatrenie na nápravu

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Kataster: Gortva

Abstrakt

OU-RS-OSZP-2020/011155-06 zo dňa 03.07.2020 upovedomenie o vybavení podania oznamovateľ:anonym kontrolovaný subjekt:Obec Gortva

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.rs.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

upovedomenie o doriešení podnetu

Formát súboru

 • doc