Vyjadrenie z hľadiska OH pre SP -"AT stanica pre zásobovanie úžitkovou vodou pre hospodársky dvor Lacková", k.ú. Lacková pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.

Abstrakt: Vyjadrenie z hľadiska OH pre SP -"AT stanica pre zásobovanie úžitkovou vodou pre hospodársky dvor Lacková", k.ú. Lacková pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. pod č.s. OU-SL-OSZP-2020/006148

Posledná aktualizácia: 13.1.2021 13:44

Dátum vytvorenia:13.1.2021 13:43

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • tuhý odpad

Územné pokrytie

Abstrakt

Vyjadrenie z hľadiska OH pre SP -"AT stanica pre zásobovanie úžitkovou vodou pre hospodársky dvor Lacková", k.ú. Lacková pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. pod č.s. OU-SL-OSZP-2020/006148

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zákon o slobode informácií

Online zdroj

www.sl.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenie z hľadiska OH pre SP -"AT stanica pre zásobovanie úžitkovou vodou pre hospodársky dvor Lacková", k.ú. Lacková pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. pod č.s. OU-SL-OSZP-2020/006148

Formát súboru

 • doc