Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii predkladanej pre stavebné konanie k stavbe „Rodinný dom“ ZPH/2011/00553/IV/LEN

Abstrakt: Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii predkladanej pre stavebné konanie k stavbe „Rodinný dom“ ZPH/2011/00553/IV/LEN Ing. Dušan Fedorov Bratislavská č. 701 900 46 Most pri Bratislave

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad
 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Devín

Abstrakt

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii predkladanej pre stavebné konanie k stavbe „Rodinný dom“ ZPH/2011/00553/IV/LEN Ing. Dušan Fedorov Bratislavská č. 701 900 46 Most pri Bratislave

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

podľa zák. č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave , Karloveská 2, 84233 Bratislava 4, 02 - 60 301 740, ouzp@ba.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave , Karloveská 2, 84233 Bratislava 4, 02 - 60 301 740, ouzp@ba.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave , Karloveská 2, 84233 Bratislava 4, 02 - 60 301 740, ouzp@ba.ouzp.sk

Názov súboru

ZPH/2011/00553/IV/LEN

Formát súboru

 • doc