Vyjadrenie z hľad. OH k PD v SK ", Odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu, Slatinská 10,12," Bratislava - Vrakuňa, č. sp. ZPH/2010/08017/II/CEM

Abstrakt: Vyjadrenie z hľad. OH k PD v SK ", Odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu, Slatinská 10,12," Bratislava - Vrakuňa, č. sp. ZPH/2010/08017/II/CEM

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad
 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Vrakuňa

Abstrakt

Vyjadrenie z hľad. OH k PD v SK ", Odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu, Slatinská 10,12," Bratislava - Vrakuňa, č. sp. ZPH/2010/08017/II/CEM

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

podľa zák. č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave , Karloveská 2, 84233 Bratislava 4, 02 - 60 301 740, ouzp@ba.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave , Karloveská 2, 84233 Bratislava 4, 02 - 60 301 740, ouzp@ba.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave , Karloveská 2, 84233 Bratislava 4, 02 - 60 301 740, ouzp@ba.ouzp.sk

Názov súboru

08017 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Slatinská 10,12

Formát súboru

 • doc