Vyjadrenie -Umývacie boxy pri čerp. stanici, k.ú. Žarnovica, SLOVTEX, s.r.o., SNP 121, 965 01 ZH

Abstrakt: Vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • voda

Územné pokrytie

 • Kataster: Žarnovica

Abstrakt

Vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica , Radničné nám. 18, 96901 Banská Štiavnica, 045 - 6920073, ouzp@bs.ouzp.sk

Názov súboru

2010/00801/ZC

Formát súboru

 • doc