Vyjadrenie týkajúce sa OH, k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby: "12616 - Veľký Krtíš - Malé Straciny: Demontáž VNV č. 396 a 383"

Abstrakt: Vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - Vyjadrenie ŠSOH k navrhovanému spôsobu nakladania pri odstraňovaní stavby:"12616 - Veľký Krtíš - Malé Straciny: Demontáž VNV č. 396 a 383"

Posledná aktualizácia: 2.12.2019 10:33

Dátum vytvorenia:2.12.2019 10:33

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 277/2005 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Malé Straciny
 • Kataster: Veľké Straciny
 • Kataster: Veľký Krtíš

Abstrakt

Vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - Vyjadrenie ŠSOH k navrhovanému spôsobu nakladania pri odstraňovaní stavby:"12616 - Veľký Krtíš - Malé Straciny: Demontáž VNV č. 396 a 383"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií).

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

č. spisu OU-VK-OSZP-2019/008746

Formát súboru

 • doc