Vyjadrenie ŠVS - StVS Banská Bystrica - vyjadrenie k PD Krupina, rekonštrukcia hlavného vodovodného radu

Abstrakt: StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - vyjadrenie k PD Krupina, rekonštrukcia hlavného vodovodného radu - súčasť projektu prestavby centrálnej mestskej zóny

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • súhlas / schválenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Krupina

Abstrakt

StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - vyjadrenie k PD Krupina, rekonštrukcia hlavného vodovodného radu - súčasť projektu prestavby centrálnej mestskej zóny

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Názov súboru

C/2010/00614

Formát súboru

 • doc