Vyjadrenie ŠVS k PD „PVE Pod Klenkovým“ – Fotovoltaická elektráreň" parc.č. 1021/5 k.ú.Stará Lehota, zn. OÚŽP/2010/01785

Abstrakt: Vyjadrenie ŠVS k PD „PVE Pod Klenkovým“ – Fotovoltaická elektráreň" parc.č. 1021/5 k.ú.Stará Lehota,žiadateľ: PVE Pod Klenkovým, s.r.o., Stará Lehota, zn. OÚŽP/2010/01785

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

  • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

  • Iné

Environmentálne členenie

  • Voda

Kľúčové slová GEMET

  • projekt

Územné pokrytie

  • Kataster: Stará Lehota

Abstrakt

Vyjadrenie ŠVS k PD „PVE Pod Klenkovým“ – Fotovoltaická elektráreň" parc.č. 1021/5 k.ú.Stará Lehota,žiadateľ: PVE Pod Klenkovým, s.r.o., Stará Lehota, zn. OÚŽP/2010/01785

Prístupnosť

Prístupnosť

Typ prístupu

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.nm.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

  • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Spracovateľ

  • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Správca

Názov súboru

OUZP_2010_01785

Formát súboru

  • doc