Vyjadrenie ŠVS - BM TEAM s.r.o. Krupina - vyjadrenie k PD Centrálna výrobňa betónových zmesí

Abstrakt: BM TEAM s.r.o. , Bottova 465 Krupina - vyjadrenie k PD Centrálna výrobňa betónových zmesí - voda,

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • súhlas / schválenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Krupina

Abstrakt

BM TEAM s.r.o. , Bottova 465 Krupina - vyjadrenie k PD Centrálna výrobňa betónových zmesí - voda,

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Názov súboru

C/2010/00620

Formát súboru

 • doc