Vyjadrenie ŠOP OÚŽP/2007/01081-002 k ÚR: Autosalón ICARI Svinná, Ivan Mútňanský, Dolné Držkovce

Abstrakt: Vyjadrenie ŠOP k ÚR: Autosalón ICARI, Svinná, domu, parc.č. 1171/2, k.ú. Svinná, pre stavebníka: Ivan Mutňanský, Dolné Držkovce 251

Posledná aktualizácia: 18.7.2012 15:35

Dátum vytvorenia:1.2.2011 14:03

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Geológia

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Svinná

Abstrakt

Vyjadrenie ŠOP k ÚR: Autosalón ICARI, Svinná, domu, parc.č. 1171/2, k.ú. Svinná, pre stavebníka: Ivan Mutňanský, Dolné Držkovce 251

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zák.č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.tn.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Trenčín , M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín, 032 - 74 346 20, ouzp@tn.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Trenčín , M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín, 032 - 74 346 20, ouzp@tn.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Trenčín , M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín, 032 - 74 346 20, ouzp@tn.ouzp.sk

Názov súboru

OÚŽP/2007/01081-002

Formát súboru

 • doc