Vyjadrenie: "Prístupová komunikácia, parc. č. 195/5, 195/13 k.ú. Prečín" OUŽP-2010/00379-00002-BB4

Abstrakt: Vyjadrenie: "Prístupová komunikácia, parc. č. 195/5, 195/13 k.ú. Prečín" OUŽP-2010/00379-00002-BB4 pre František Birošík, Mária Kamasová, Vojtech Gajdošík, Prečín

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • voda

Územné pokrytie

 • Kataster: Prečín

Abstrakt

Vyjadrenie: "Prístupová komunikácia, parc. č. 195/5, 195/13 k.ú. Prečín" OUŽP-2010/00379-00002-BB4 pre František Birošík, Mária Kamasová, Vojtech Gajdošík, Prečín

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zák. č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.pb.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

OUŽP-2010/00379-00002-BB4

Formát súboru

 • doc