Vyjadrenie org. ochr. prírody a krajiny pre stavbu "Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava", č. spisu 2010/00931

Abstrakt: Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny pre stavbu "Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava", kat. územie Nižné Ružbachy, Forbasy.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Nižné Ružbachy

Abstrakt

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny pre stavbu "Malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava", kat. územie Nižné Ružbachy, Forbasy.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Online zdroj

http://www.sl.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Názov súboru

2010/00931

Formát súboru

 • doc