Vyjadrenie OH - SSÚR1 Galanta Nebojsa - Modernizácia skládky posypového materiálu

Abstrakt: vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2019/011569 zo dňa 19.08.2019 podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch v stavebnom konaní investor: NDS, a.s., Bratislava

Posledná aktualizácia: 19.8.2019 13:59

Dátum vytvorenia:19.8.2019 13:59

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • bilancia odpadov

Územné pokrytie

 • Kataster: Nebojsa

Abstrakt

vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2019/011569 zo dňa 19.08.2019 podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch v stavebnom konaní investor: NDS, a.s., Bratislava

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

priamo na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Názov súboru

agenda 2019

Formát súboru

 • doc