Vyjadrenie OH k PD „Záhradný domček“ na pozemku parc. číslo 13733/2 v k.ú.Chvojnica, zn. OÚŽP/2011/00275

Abstrakt: Vyjadrenie OH k PD "Záhradný domček “ na pozemku parc. číslo 13733/2 v k.ú. Chvojnica pre stavebníka Miloš Friščák, Žilina, zn. OÚŽP/2011/00275

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • projekt

Územné pokrytie

 • Kataster: Chvojnica

Abstrakt

Vyjadrenie OH k PD "Záhradný domček “ na pozemku parc. číslo 13733/2 v k.ú. Chvojnica pre stavebníka Miloš Friščák, Žilina, zn. OÚŽP/2011/00275

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.my.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Názov súboru

OUZP_2011_00275

Formát súboru

 • doc