Vyjadrenie OH k PD „Administratívna budova" parc. č. 5777/24, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02605

Abstrakt: Vyjadrenie OH k PD „Administratívna budova" parc. č. 5777/24, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, žiadateľ: Slovitrans – Martin Palcút, Podolie, zn. OÚŽP/2010/02605

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • projekt

Územné pokrytie

 • Kataster: Nové Mesto nad Váhom

Abstrakt

Vyjadrenie OH k PD „Administratívna budova" parc. č. 5777/24, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, žiadateľ: Slovitrans – Martin Palcút, Podolie, zn. OÚŽP/2010/02605

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.nm.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom , Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom, 032 - 77 45 801, ouzp@nm.ouzp.sk

Názov súboru

OUZP_2010_02605

Formát súboru

 • doc