Vyjadrenie OH - Dom Matice Slovenskej v Galante - Zníženie energetickej náročnosti budovy Galanta

Abstrakt: vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2019/011450 zo dňa 15.08.2019 podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch v stavebnom konaní investor: Matica Slovenská, Martin žiadateľ: SILKAT spol. s r.o., Galanta

Posledná aktualizácia: 16.8.2019 11:10

Dátum vytvorenia:16.8.2019 11:09

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • bilancia odpadov

Územné pokrytie

 • Kataster: Galanta

Abstrakt

vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2019/011450 zo dňa 15.08.2019 podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch v stavebnom konaní investor: Matica Slovenská, Martin žiadateľ: SILKAT spol. s r.o., Galanta

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

priamo na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti o životné prostredie , Mierové námestie 1, 92401 Galanta, 0317804739, ouzp@ga.ouzp.sk

Názov súboru

agenda 2019

Formát súboru

 • doc