Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Stavebné úpravy SLSP Veľký Krtíš " Light4Space s.r.o. Kálnica 416

Abstrakt: Vyjadrenie k PD " Stavebné úpravy SLSP Veľký Krtíš " Light4Space s.r.o. Kálnica 416

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • projekt

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Veľký Krtíš

Abstrakt

Vyjadrenie k PD " Stavebné úpravy SLSP Veľký Krtíš " Light4Space s.r.o. Kálnica 416

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete

Forma prístupu

podľa zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

č.spisu 2010/01707

Formát súboru

 • doc