Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Prístavba haly a PS 01 - píla, triedenie reziva " PRP, s.r.o. Železničná 1068, Veľký Krtíš

Abstrakt: Vyjadrenie k PD " Prístavba haly a PS 01 - píla, triedenie reziva " PRP, s.r.o. Železničná 1068, Veľký Krtíš

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • projekt

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Veľký Krtíš

Abstrakt

Vyjadrenie k PD " Prístavba haly a PS 01 - píla, triedenie reziva " PRP, s.r.o. Železničná 1068, Veľký Krtíš

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Download - možnosť priameho stiahnutia informácie umiestnej na internete

Forma prístupu

podľa zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

č.spisu 2011/00057

Formát súboru

 • doc