vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

Abstrakt: vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby: Rimavská Sobota ČOV, modrnizácia riadiaceho systému Investor: SVS, a.s.Banská Bystrica

Posledná aktualizácia: 27.2.2020 9:33

Dátum vytvorenia:27.2.2020 9:32

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Rimavská Sobota

Abstrakt

vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby: Rimavská Sobota ČOV, modrnizácia riadiaceho systému Investor: SVS, a.s.Banská Bystrica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť podľa zákona č.211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

spis č.:OU-RS-OSZP-2020/005680

Formát súboru

 • doc