Vyjadrenie k výstavbe týkajúce sa OH, k dokumentácii: „ Obecné nájomné byty “

Abstrakt: Vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - Žiadosť o vyjadrenie ŠSOH k PD: „ Obecné nájomné byty “

Posledná aktualizácia: 2.12.2019 10:23

Dátum vytvorenia:2.12.2019 10:23

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Slovenské Ďarmoty

Abstrakt

Vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - Žiadosť o vyjadrenie ŠSOH k PD: „ Obecné nájomné byty “

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií).

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

č. spisu OU-VK-OSZP-2019/008429

Formát súboru

 • doc