vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa OH

Abstrakt: vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby:Zateplenie strechy bytového domu 50 b.j., sedliacka 14,16, Rimavská Sobota Investor: Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Rimavská Sobota

Abstrakt

vyjadrenie k stavebnému konaniu stavby:Zateplenie strechy bytového domu 50 b.j., sedliacka 14,16, Rimavská Sobota Investor: Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana obchodného tajomstva

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.rs.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie 11/00113-Ki

Formát súboru

 • doc