Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, inv. Ing. Alexander Kubiš

Abstrakt: Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia,registra “C“ s parc. č. 1710/5, 175/1, 1691 a 1685/4 v katasrálnom území Nová Stráž.

Posledná aktualizácia: 5.3.2015 11:44

Dátum vytvorenia:11.12.2012 10:14

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kraj: Bratislavský kraj
 • Kraj: Trnavský kraj
 • Kraj: Trenčiansky kraj
 • Kraj: Nitriansky kraj
 • Kraj: Žilinský kraj
 • Kraj: Banskobystrický kraj
 • Kraj: Prešovský kraj
 • Kraj: Košický kraj

Abstrakt

Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia,registra “C“ s parc. č. 1710/5, 175/1, 1691 a 1685/4 v katasrálnom území Nová Stráž.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.kn.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Komárno , Námestie Gen. Klapku 7, 94501 Komárno, 035 - 7908711, ouzp@kn.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Komárno , Námestie Gen. Klapku 7, 94501 Komárno, 035 - 7908711, ouzp@kn.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Komárno , Námestie Gen. Klapku 7, 94501 Komárno, 035 - 7908711, ouzp@kn.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenie 2011/01303-MA

Formát súboru

 • doc