vyjadrenie k ÚR v spojenom ÚaSK - rodinný dom Malý Cetín - inv.: Mgr. Erik Mongyi, Nitra - inžin. Projekta - H. Sárazová

Abstrakt: vyjadrenie k ÚR v spojenom ÚaSK - rodinný dom Malý Cetín - inv.: Mgr. Erik Mongyi, Nitra - inžin. Projekta - H. Sárazová - intravilán obce

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • bývanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Malý Cetín

Abstrakt

vyjadrenie k ÚR v spojenom ÚaSK - rodinný dom Malý Cetín - inv.: Mgr. Erik Mongyi, Nitra - inžin. Projekta - H. Sárazová - intravilán obce

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie k ÚR v spojenom ÚaSK - rodinný dom Malý Cetín - inv.: Mgr. Erik Mongyi, Nitra - inžin. Projekta - H. Sárazová - A/2010/01743-F14

Formát súboru

 • doc