Vyjadrenie k stavbe "Rodinný dom" k. ú. Lozorno pre žiadateľa Ing. Tomáša Pappa (OÚŽP-2011/00191/11/HOL)

Abstrakt: Stavba na pozemku par. č. 8880/575 k. ú.Lozorno.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Lozorno

Abstrakt

Stavba na pozemku par. č. 8880/575 k. ú.Lozorno.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Malacky , Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky, 034 - 79 71 252, ouzp@ma.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Malacky , Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky, 034 - 79 71 252, ouzp@ma.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Malacky , Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky, 034 - 79 71 252, ouzp@ma.ouzp.sk

Názov súboru

RD Lozorno 8880-575

Formát súboru

 • doc