Vyjadrenie k Správe o hodnotení - Malá vodná elektráreň Budča

Abstrakt: Malá vodná elektráreň Budča

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • hodnotenia

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Budča

Abstrakt

Malá vodná elektráreň Budča

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.zv.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie

Formát súboru

 • doc