Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Nájomný bytový dom 6 B.J. Malé Chyndice, kat. úz. Malé Chyndice

Abstrakt: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Nájomný bytový dom 6 B.J. Malé Chyndice,na parc. č.107, 108, kat. úz. Malé Chyndice

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie
 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Kataster: Veľké Janíkovce

Abstrakt

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Nájomný bytový dom 6 B.J. Malé Chyndice,na parc. č.107, 108, kat. úz. Malé Chyndice

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Postup podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

A/2010/00296-02-F25

Formát súboru

 • doc