Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby s názvom "Banský Studenec - "Komplex rodinných domov Pod Anderlochom"", na pozemku parc. č. 1133/9-26, v k.ú. Banský Studenec

Abstrakt: Vyjadrenie pre žiadateľa Eduard Eder a manželka Alena, Handlová

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • zdroj emisií

Územné pokrytie

 • Kataster: Banský Studenec

Abstrakt

Vyjadrenie pre žiadateľa Eduard Eder a manželka Alena, Handlová

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica , Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica, 048-4712959, ouzp@bb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica , Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica, 048-4712959, ouzp@bb.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica , Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica, 048-4712959, ouzp@bb.ouzp.sk

Názov súboru

01036 - Eduard Eder a manželka Alena, Handlová - Banský Studenec - Komplex rodinných domov Pod Anderlochom

Formát súboru

 • doc