Vyjadrenie - k projektovej dokumentácii - Kotolňa TABÁŇ - ENERGO-BYTOS, s.r.o.

Abstrakt: Vyjadrenie - k projektovej dokumentácii - Kotolňa TABÁŇ - ENERGO-BYTOS, s.r.o.

Posledná aktualizácia: 6.4.2021 8:50

Dátum vytvorenia:6.4.2021 8:50

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Šahy

Abstrakt

Vyjadrenie - k projektovej dokumentácii - Kotolňa TABÁŇ - ENERGO-BYTOS, s.r.o.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, OSŽP Levice

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2021/005680

Formát súboru

 • pdf