Vyjadrenie k PD stavby "Prístavba k RD v Lučenci" pre Mgr. František Jánošík, Cinobaňa

Abstrakt: Vyjadrenie k PD stavby "Prístavba k RD v Lučenci" pre Mgr. František Jánošík, Cinobaňa

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Lučenec

Abstrakt

Vyjadrenie k PD stavby "Prístavba k RD v Lučenci" pre Mgr. František Jánošík, Cinobaňa

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe písomnej žiadosti podľa zákona č. 223/2001 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Lučenec , Námestie republiky 26, 98401 Lučenec, 047 - 48 12 888, ouzp@lc.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Lučenec , Námestie republiky 26, 98401 Lučenec, 047 - 48 12 888, ouzp@lc.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Lučenec , Námestie republiky 26, 98401 Lučenec, 047 - 48 12 888, ouzp@lc.ouzp.sk

Názov súboru

00122- Mgr. František Jánošík, Cinobaňa - Prístavba k rodinnému domu, ul. Francisciho , Lučenec

Formát súboru

 • doc