Vyjadrenie k PD stavby "Kostol sv. Cyrila a Metoda" pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Všetkých svätých, Divín

Abstrakt: Vyjadrenie k PD stavby "Kostol sv. Cyrila a Metoda" pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Všetkých svätých, Divín

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Mýtna

Abstrakt

Vyjadrenie k PD stavby "Kostol sv. Cyrila a Metoda" pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Všetkých svätých, Divín

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe písomnej žiadosti podľa zákona č. 223/2001 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Lučenec , Námestie republiky 26, 98401 Lučenec, 047 - 48 12 888, ouzp@lc.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Lučenec , Námestie republiky 26, 98401 Lučenec, 047 - 48 12 888, ouzp@lc.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Lučenec , Námestie republiky 26, 98401 Lučenec, 047 - 48 12 888, ouzp@lc.ouzp.sk

Názov súboru

02326- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Všetkých svätých, Divín - Kostol sv. Cyrila a Metoda

Formát súboru

 • doc