Vyjadrenie k PD "Spevnená plocha pre parkovanie, nová NN prípojka, Čajkov " - Ing. J. Kúdela, Čajkov

Abstrakt: Vyjadrenie k PD "Spevnená plocha pre parkovanie, nová NN prípojka, Čajkov " - Ing. J. Kúdela, Čajkov (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Posledná aktualizácia: 14.8.2019 8:50

Dátum vytvorenia:14.8.2019 8:50

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Čajkov

Abstrakt

Vyjadrenie k PD "Spevnená plocha pre parkovanie, nová NN prípojka, Čajkov " - Ing. J. Kúdela, Čajkov (zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2019/013302/Ď

Formát súboru

 • doc