Vyjadrenie k PD - Špedičný terminál GEIS - Zvolen

Abstrakt: Špedičný terminál GEIS - Zvolen - vyjadrenie k PD

Posledná aktualizácia: 26.1.2012 11:59

Dátum vytvorenia:26.1.2012 11:17

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Vyhláška č. 24/2003 MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • hodnotenia
 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie

Územné pokrytie

 • Kataster: Zvolen

Abstrakt

Špedičný terminál GEIS - Zvolen - vyjadrenie k PD

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete
 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie

Formát súboru

 • doc