Vyjadrenie k PD - Špedičný terminál GEIS - Zvolen

Abstrakt: Špedičný terminál GEIS - Zvolen - vyjadrenie k PD

Posledná aktualizácia: 26.1.2012 11:59

Dátum vytvorenia:26.1.2012 11:17

Popis

Právny predpis

  • Iné
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Vyhláška č. 24/2003 MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • hodnotenia
  • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

  • Iné
  • Životné prostredie

Environmentálne členenie

  • Krajina

Kľúčové slová GEMET

  • stavebné povolenie

Územné pokrytie

  • Kataster: Zvolen

Abstrakt

Špedičný terminál GEIS - Zvolen - vyjadrenie k PD

Prístupnosť

Prístupnosť

  • Bez obmedzenia

Typ prístupu

  • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete
  • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

  • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Spracovateľ

  • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Správca

  • Obvodný úrad životného prostredia Zvolen , Námestie SNP 96/50, 96001 Zvolen, 045 - 5224666, ouzp@zv.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie

Formát súboru

  • doc