Vyjadrenie k PD s názvom "PRENČOV - BYTOVÝ DOM č 1+2 - 12 B.J.", v k.ú. Prenčov

Abstrakt: Vyjadrenie pre žiadateľa Obec Prenčov

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie

Kľúčové slová GEMET

 • zdroj emisií

Územné pokrytie

 • Kataster: Prenčov

Abstrakt

Vyjadrenie pre žiadateľa Obec Prenčov

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica , Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica, 048-4712959, ouzp@bb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica , Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica, 048-4712959, ouzp@bb.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica , Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica, 048-4712959, ouzp@bb.ouzp.sk

Názov súboru

01078 - Obec Prenčov - PRENČOV - BYTOVÝ DOM č 1+2 -12 B.J.

Formát súboru

 • doc