Vyjadrenie k PD "Rozšírenie existujúceho objektu a stavebné úpravy, parc.č. 5809/1,2, k.ú. Severné mesto"

Abstrakt: Vyjadrenie k PD "Rozšírenie existujúceho objektu a stavebné úpravy, parc.č. 5809/1,2, k.ú. Severné mesto"

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

  • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

  • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

  • ochrana prírody

Územné pokrytie

  • Kataster: Košice - Stred

Abstrakt

Vyjadrenie k PD "Rozšírenie existujúceho objektu a stavebné úpravy, parc.č. 5809/1,2, k.ú. Severné mesto"

Prístupnosť

Prístupnosť

Typ prístupu

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

  • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Spracovateľ

  • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Správca

Názov súboru

vyjadrenie 2011/00183

Formát súboru

  • doc