Vyjadrenie k PD - Rodinný dom, Eva Janechová a Libor Janech, Piešťany

Abstrakt: Investor: Eva Janechová a Libor Janech, Piešťany - "Rodinný dom" na parc. č. 3015 v k.ú. Piešťany - vyjadrenie k územnému konaniu v zmysle § 9 ods. 1, písm. b/ zákona

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Piešťany

Abstrakt

Investor: Eva Janechová a Libor Janech, Piešťany - "Rodinný dom" na parc. č. 3015 v k.ú. Piešťany - vyjadrenie k územnému konaniu v zmysle § 9 ods. 1, písm. b/ zákona

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Online zdroj

http://pn.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Piešťany , Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, 033 - 77 61 111, ouzp@pn.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Piešťany , Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, 033 - 77 61 111, ouzp@pn.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Piešťany , Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, 033 - 77 61 111, ouzp@pn.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenie k PD

Formát súboru

 • doc