Vyjadrenie k PD "Obytný súbor GROT IV, Košice – 7 ks rodinných domov v lokalite spol. J.F. Invest s.r.o., parc.č. 4718/442, 4718/443, 4718/444, 4718/445, 4718/446, 4718/447, 4718/448, 4718/449, k.ú. Terasa"

Abstrakt: Vyjadrenie k PD "Obytný súbor GROT IV, Košice – 7 ks rodinných domov v lokalite spol. J.F. Invest s.r.o., parc.č. 4718/442, 4718/443, 4718/444, 4718/445, 4718/446, 4718/447, 4718/448, 4718/449, k.ú. Terasa"

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Košice - Juh

Abstrakt

Vyjadrenie k PD "Obytný súbor GROT IV, Košice – 7 ks rodinných domov v lokalite spol. J.F. Invest s.r.o., parc.č. 4718/442, 4718/443, 4718/444, 4718/445, 4718/446, 4718/447, 4718/448, 4718/449, k.ú. Terasa"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 6715679, ouzp@ke.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie 2011/00126

Formát súboru

 • doc