Vyjadrenie k PD - Novostavba sídla firmy MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o., Krakovany

Abstrakt: Investor: MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o., Piešťany: "Novostavba sídla firmy MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o." na pozemku s parc. č. 325/1, 334/6 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch - vyjadrenie k stavebnému konaniu v zmysle § 9 ods. 1, písm. c/ zákona

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

  • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

  • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

  • ochrana prírody

Územné pokrytie

  • Kataster: Stráže

Abstrakt

Investor: MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o., Piešťany: "Novostavba sídla firmy MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o." na pozemku s parc. č. 325/1, 334/6 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch - vyjadrenie k stavebnému konaniu v zmysle § 9 ods. 1, písm. c/ zákona

Prístupnosť

Prístupnosť

Typ prístupu

Forma prístupu

Online zdroj

http://pn.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

  • Obvodný úrad životného prostredia Piešťany , Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, 033 - 77 61 111, ouzp@pn.ouzp.sk

Spracovateľ

  • Obvodný úrad životného prostredia Piešťany , Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany, 033 - 77 61 111, ouzp@pn.ouzp.sk

Správca

Názov súboru

Vyjadrenie k PD

Formát súboru

  • doc