Vyjadrenie k PD K.Chlmec - VN, DTS, NN z TSINS FTTH TV CIET 00 Čierna nad Tisou pre: S com SK s.r.o. Bratislava., TS4, TS, TS, TS7, a TS19 pre : VSD Košice.

Abstrakt: Vyjadrenie k PD K.Chlmec - VN, DTS, NN z TSINS FTTH TV CIET 00 Čierna nad Tisou pre: S com SK s.r.o. Bratislava., TS4, TS, TS, TS7, a TS19 pre : VSD Košice.

Posledná aktualizácia: 20.7.2021 11:57

Dátum vytvorenia:20.7.2021 10:56

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Kráľovský Chlmec

Abstrakt

Vyjadrenie k PD K.Chlmec - VN, DTS, NN z TSINS FTTH TV CIET 00 Čierna nad Tisou pre: S com SK s.r.o. Bratislava., TS4, TS, TS, TS7, a TS19 pre : VSD Košice.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č.211/2000 Z.z.

Online zdroj

oszp@tv.vs.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Názov súboru

č. 2021/007249

Formát súboru

 • doc