Vyjadrenie k PD Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd-Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod pre: Obec Cejkov.

Abstrakt: Vyjadrenie k PD Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd-Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod pre: Obec Cejkov.

Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58

Dátum vytvorenia:6.7.2020 7:51

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Cejkov

Abstrakt

Vyjadrenie k PD Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd-Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod pre: Obec Cejkov.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č.211/2000 Z.z.

Online zdroj

oszp@tv.vs.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Názov súboru

č. 2020/001781

Formát súboru

 • doc