vyjadrenie k objemovej a zastavovacej štúdii - objekt obchodu a služieb - Párovské Háje, inv.: Peter Hudec, Bratislava

Abstrakt: vyjadrenie k objemovej a zastavovacej štúdii - objekt obchodu a služieb - Párovské Háje, inv.: Peter Hudec, Bratislava - intravilán mesta

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • obchod

Územné pokrytie

 • Kataster: Nitra II

Abstrakt

vyjadrenie k objemovej a zastavovacej štúdii - objekt obchodu a služieb - Párovské Háje, inv.: Peter Hudec, Bratislava - intravilán mesta

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

Objekt obchodu a služieb - Párovské Háje, inv.: Peter Hudec, Bratislava - A/2010/02313-F14

Formát súboru

 • doc