Vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odpadtránení stavby - Budova garáže súp. č. 769 - Revúcky sociálny podnik n.o. 049 01 Muráň č. 329

Abstrakt: Vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odpadtránení stavby - Budova garáže súp. č. 769 - Revúcky sociálny podnik n.o. 049 01 Muráň č. 329

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

  • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

  • hodnotenia

Tématické členenie

  • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

  • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

  • Okres: Revúca

Abstrakt

Vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odpadtránení stavby - Budova garáže súp. č. 769 - Revúcky sociálny podnik n.o. 049 01 Muráň č. 329

Prístupnosť

Prístupnosť

  • Bez obmedzenia

Typ prístupu

  • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám...

Distribúcia

Vlastník

Spracovateľ

Správca

Názov súboru

Vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odpadtránení stavby - Budova garáže súp. č. 769 - Revúcky sociálny podnik n.o. 049 01 Muráň č. 329

Formát súboru

  • doc