Vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní -,, Nadstavba strechy rodinného domu , Nitra - Leonard Klučár"

Abstrakt: Vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní - ,, Nadstavba strechy rodinného domu , Nitrianska ulica č.d. 16, na parc. č. 8302, kat. úz. Nitra --- Leonard Klučár

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie
 • odpadové hospodárstvo

Územné pokrytie

 • Okres: Nitra

Abstrakt

Vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní - ,, Nadstavba strechy rodinného domu , Nitrianska ulica č.d. 16, na parc. č. 8302, kat. úz. Nitra --- Leonard Klučár

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Postup podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

A/2010/03239-02-F06

Formát súboru

 • doc