Vyjadrenie č. OÚŽP/169-002/2009-Kr k PD "Rodinný dom, Jozef Musala, p.č. 1053/3, k.ú. Lechnica"

Abstrakt: Vyjadrenie k PD "Rodinný dom, Jozef Musala, p.č. 1053/3, k.ú. Lechnica" k.ú.Lechnica

Posledná aktualizácia: 28.10.2011 14:09

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:46

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • krajina

Územné pokrytie

 • Kataster: Lechnica

Abstrakt

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom, Jozef Musala, p.č. 1053/3, k.ú. Lechnica" k.ú.Lechnica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe zákona 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok , Huncovská 1, 06001 Kežmarok, 052 - 468 00 21, ouzp@kk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok , Huncovská 1, 06001 Kežmarok, 052 - 468 00 21, ouzp@kk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok , Huncovská 1, 06001 Kežmarok, 052 - 468 00 21, ouzp@kk.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie

Formát súboru

 • doc