Vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2019/001531-2 ZG4 5 k dokumentácií v kolaudačnom konaní "Rodinný dom s 3 bytmi", žiadateľ EKA INVEST, s.r.o., I.Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín

Abstrakt: Vyjadrenie k dokumentácií v kolaudačnom konaní "Rodinný dom s 3 bytmi"

Posledná aktualizácia: 12.2.2020 10:24

Dátum vytvorenia:12.2.2020 10:24

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko
 • projekt

Tématické členenie

 • Energetika
 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný / demolačný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Lednické Rovne

Abstrakt

Vyjadrenie k dokumentácií v kolaudačnom konaní "Rodinný dom s 3 bytmi"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenia 2019

Formát súboru

 • pdf