Vyjadrenie č.OU-PB-OSZP-2022/008359-002, ZJ16 k dokumentácii v stavebnom konaní "Účelová komunikácia" - Žiadosť o záväzné stanovisko: Žiadateľ:Marek Gardian, Praznov 211, Považská Bystrica 017 01, Mgr. Matej Kocmunda, Stred 55/43, Považská Bystrica 017 01

Abstrakt: Vyjadrenie č.OU-PB-OSZP-2022/008359-002, ZJ16 k dokumentácii v stavebnom konaní "Účelová komunikácia" - Žiadosť o záväzné stanovisko: Žiadateľ:Marek Gardian, Praznov 211, Považská Bystrica 017 01, Mgr. Matej Kocmunda, Stred 55/43, Považská Bystrica 017 01

Posledná aktualizácia: 24.6.2022 10:10

Dátum vytvorenia:23.6.2022 10:22

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie
 • komunikácia

Územné pokrytie

 • Kataster: Orlové

Abstrakt

Vyjadrenie č.OU-PB-OSZP-2022/008359-002, ZJ16 k dokumentácii v stavebnom konaní "Účelová komunikácia" - Žiadosť o záväzné stanovisko: Žiadateľ:Marek Gardian, Praznov 211, Považská Bystrica 017 01, Mgr. Matej Kocmunda, Stred 55/43, Považská Bystrica 017 01

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Poznámka

Vyjadrenie v SK

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenia 2022

Formát súboru

 • pdf