Vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2019/002362-2 ZG4 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby "Pov. Bystrica - J. G. Tajovského 715/28, KN-C parc. č 3981/2, 6, 8, 11, 20, zriadenie zubnej ambulancie v prízemí rod. domu, zmena účelu využitia", žiadateľ MDDr. Klára Eldes, MPH., Stred 48/8, 017 01 Považská Bystrica a Ing. Martin Eldes, Hliníky 715/28, 017 01 Považská Bystrica

Abstrakt: Vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby "Pov. Bystrica - J. G. Tajovského 715/28, KN-C parc. č 3981/2, 6, 8, 11, 20, zriadenie zubnej ambulancie v prízemí rod. domu, zmena účelu využitia"

Posledná aktualizácia: 8.2.2019 9:13

Dátum vytvorenia:8.2.2019 9:13

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • ľudské zdravie

Územné pokrytie

 • Kataster: Považská Bystrica

Abstrakt

Vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby "Pov. Bystrica - J. G. Tajovského 715/28, KN-C parc. č 3981/2, 6, 8, 11, 20, zriadenie zubnej ambulancie v prízemí rod. domu, zmena účelu využitia"

Prístupnosť

Prístupnosť

 • údaje zverejňované na základe osobitného zákona

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z. z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Považskej Bystrici odbor starostlivosti o životné prostredie , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

Vyjadrenia 2019

Formát súboru

 • pdf