Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2011, č.s.: B/2011/00032

Abstrakt: vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2011, žiadateľ Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. Banská Bystrica

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • vodné zdroje

Územné pokrytie

 • Kataster: Zákamenné

Abstrakt

vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2011, žiadateľ Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. Banská Bystrica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Na základe písomnej žiadosti podľa zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Online zdroj

http://www.no.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Názov súboru

zaslanie údajov, č.s.: B/2011/00032

Formát súboru

 • doc