ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Odvolanie voči rozhodnutiu

Abstrakt: ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - odvolanie voči rozhodnutiu OÚŽP Trnava č.j. B 2010/00018/ŠVS/AU - zamietnutie obnovy konania

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • odvolanie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Leopoldov

Abstrakt

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - odvolanie voči rozhodnutiu OÚŽP Trnava č.j. B 2010/00018/ŠVS/AU - zamietnutie obnovy konania

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Krajský úrad životného prostredia Trnava , Kollárova 8, 91702 Trnava, 033 - 55 642 51, kuzp@tt.kuzp.sk

Spracovateľ

 • Krajský úrad životného prostredia Trnava , Kollárova 8, 91702 Trnava, 033 - 55 642 51, kuzp@tt.kuzp.sk

Správca

 • Krajský úrad životného prostredia Trnava , Kollárova 8, 91702 Trnava, 033 - 55 642 51, kuzp@tt.kuzp.sk

Názov súboru

KÚŽP-1/2008/00162/Mj

Formát súboru

 • doc